யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 2 March 2013

தொண்டை புண் குறைய - பால், முட்டை மஞ்சள் கரு

முட்டை மஞ்சள் கரு

அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை வலி.
  •     தொண்டை புண்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1.     பால்.
  2.     முட்டை மஞ்சள் கரு.
செய்முறை:
ஒரு டம்ளர் பாலை எடுத்து அதனுடன் 1 முட்டையின் மஞ்சள் கரு மட்டும் கலந்து நன்கு சூடுப்படுத்தி வெது வெதுப்பான சூட்டில் உடனே குடித்து வந்தால் தொண்டை வலி, தொண்டைப்புண் குறையும்.
அறிகுறிகள்:
  • தொண்டை வலி.
  • தொண்டை புண்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. பால்.
  2. முட்டை மஞ்சள் கரு.
செய்முறை:
ஒரு டம்ளர் பாலை எடுத்து அதனுடன் 1 முட்டையின் மஞ்சள் கரு மட்டும் கலந்து நன்கு சூடுப்படுத்தி வெது வெதுப்பான சூட்டில் உடனே குடித்து வந்தால் தொண்டை வலி, தொண்டைப்புண் குறையும்.
- See more at: http://www.grannytherapy.com/tam/category/%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88/%e0%ae%a4%e0%af%8a%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%88-%e0%ae%b5%e0%ae%b2%e0%ae%bf/page/5/#sthash.RIb4iHnb.dpuf

No comments:

Post a Comment