யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 2 March 2013

தொண்டைப்புண் குறைய - இலந்தை தளிர் இலை,உப்பு

இலந்தை இலை

அறிகுறிகள்:

    தொண்டைப்புண்.

தேவையான பொருட்கள்:
  1.     இலந்தை தளிர் இலை .
  2.     உப்பு .
செய்முறை:

இலந்தை தளிர் இலையை கொதிக்க வைத்து உப்பு சேர்த்து வாய் கொப்பளித்து வந்தால் தொண்டைப்புண், ஈறுகளில் இரத்தம் வடிதல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment