யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

மேனி பளப்பளப்பாக - வெள்ளரிக்காய். மஞ்சள். வேப்பம் பூ.

வெங்காயம்
அறிகுறிகள்:
  1. உலர்ந்த மேனி.
  2. முகத்தில் கருப்பாக இருத்தல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வெள்ளரிக்காய்.
  2. மஞ்சள்.
  3. வேப்பம் பூ.
  4. வெங்காயம்.
  5. தயிர்.
செய்முறை:
சிறிதளவு வெள்ளரிக்காய், மஞ்சள், வேப்பம் பூ, வெங்காயம், மற்றும் தயிர் இவைகளை உணவிலோ அல்லது தனியாகவும் சாப்பிட்டு வந்தால் மேனி பளப்பளப்புடன் காணப்படும்.

No comments:

Post a Comment