யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டையில்புண் குறைய - ரோஸ்மேரி

ரோஸ்மேரி 

அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டையில் புண்.
  •     தொண்டைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1.     ரோஸ்மேரி
செய்முறை:
ரோஸ்மேரி இலையின்பொடியை  உணவுடன் சேர்த்து வந்தால் தொண்டைப் புண் குறையும்.

No comments:

Post a Comment