யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 5 April 2013

இதயம் பலப்ப‌ட - அத்திப் பழம்.

அத்தி பழம்
அறிகுறிகள்:
  1. இதயம் பலவீனமாக இருத்தல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. அத்திப் பழம்.
செய்முறை:
அத்திப் பழத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் இதயம் பலப்ப‌டும்.

No comments:

Post a Comment