யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 5 April 2013

உடல் படபடப்பு குறைய - மருதம்பட்டை செம்பருத்தி பூ.

செம்பருத்தி பூ
அறிகுறிகள்:
  • இதய நோய்கள்.
  • இதய படப்பு.
  • உடல் படபடப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மருதம்பட்டை
  2. செம்பருத்தி பூ.
செய்முறை:
மருதம்பட்டை, செம்பருத்தி பூ ஆகியவற்றை சேர்த்து கஷாயம் செய்து  48 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் உடலில் ஏற்படும் படபடப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment