யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

படர் தாமரை குறைய - துளசி இலை. எலுமிச்சை பழம்.

துளசி இலை

றிகுறிகள்:
  1. அரிப்புகள்.
  2. புண்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. துளசி இலை.
  2. எலுமிச்சை பழம்.
செய்முறை:
படர் தாமரை உள்ள இடத்தை சுத்தம் செய்து 10 துளசி இலையை 5 துளி எலுமிச்சம் பழச்சாறு விட்டு அரைத்து கனமாக படர் தாமரை உள்ள இடத்தில் பூசினால் படர் தாமரை குறையும்.

No comments:

Post a Comment