யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

படர் தாமரை குறைய - பூவரசம் பட்டை. எலுமிச்சைப் பழம்.

பூவரச மரம்

அறிகுறிகள்:
  1. அரிப்புகள்.
  2. புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பூவரசம் பட்டை.
  2. எலுமிச்சைப் பழம்.
செய்முறை:
பூவரசம் பட்டையை எலுமிச்சை பழச்சாறுடன் அரைத்து பூசினால் படர் தாமரை குறையும்.

No comments:

Post a Comment