யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

பித்தவெடிப்பு குறைய - தேன். வெண்ணெய்.

வெண்ணெய்

அறிகுறிகள் :
  1. கால்களில் பித்தவெடிப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தேன்.
  2. வெண்ணெய்.
செய்முறை :
தேனையும், வெண்ணெயும் சேர்த்து, ஒன்றாய் குழைத்து பித்தவெடிப்பில் தடவி வந்தால் பித்தவெடிப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment