யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

கால் வீக்கம் குறைய - பிண்ணாக்குக் கீரை. பார்லி.

பிண்ணாக்குக் கீரை

அறிகுறிகள்:
  1. கால் வீக்கம்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. பிண்ணாக்குக் கீரை.
  2. பார்லி.
செய்முறை:
பிண்ணாக்குக் கீரையுடன் சிறிது பார்லி சேர்த்து கொதிக்க வைத்துச் சாப்பிட்டால் கால் வீக்கம் குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment