யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

பித்தவெடிப்பு குறைய - கரிசலாங்கண்ணி இலை. தேன்.

வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி

அறிகுறிகள்:
  1. பாதத்தில்  வெடிப்பு.
  2. பாதவலி.
தேவையான பொருள்கள் :
  1. கரிசலாங்கண்ணி இலை.
  2. தேன்.
செய்முறை :
வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி இலையை பொடி செய்து, ஒரு சிட்டிகை தேன் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் பித்தவெடிப்பு குறையும்

No comments:

Post a Comment