யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

பித்த வெடிப்பு குறைய - சீனாக்காரம்.

சீனாக்காரம்

அறிகுறிகள்:
  • பித்த வெடிப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சீனாக்காரம்.
செய்முறை:
சீனாக்காரத்தைப் பொடியாக்கி  நன்கு உரசித் தேய்த்து வர பித்த வெடிப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment