யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

வீக்கம் குறைய - அமுக்கிராங்கிழங்கு. சுக்கு.

அமுக்கிராங்கிழங்கு
அறிகுறிகள்:
  • வீக்கம்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. அமுக்கிராங்கிழங்கு.
  2. சுக்கு.
செய்முறை:
அமுக்கிராங்கிழங்கை எடுத்து சுக்குடன் நன்றாக அரைத்து வீக்கத்தின் மேல் தொடர்ந்து தடவி வந்தால் வீக்கம் குறையும்.

குறிப்பு:
  • காலில் உள்ள வீக்கம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment