யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

யானைக்கால் நோய் குறைய - மஞ்சள் தூள். வெல்லம். பசு சிறுநீர்.

மஞ்சள் தூள்

அறிகுறிகள்:
  • யானைக்கால் நோய்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மஞ்சள் தூள்.
  2. வெல்லம்.
  3. பசு சிறுநீர்.
செய்முறை:
பசுவின் சிறுநீர், மஞ்சள் தூள், வெல்லம் ஆகியவற்றை கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் யானைக்கால் நோய் குறையும்

No comments:

Post a Comment