யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டு வலி குறைய

மருதாணி இலை

அறிகுறிகள்:

  • மூட்டு வலி.

தேவையான பொருள்கள்:
  1. மருதாணி இலை.


செய்முறை:
மருதாணி இலைகளை அரைத்து மூட்டு வலி ஏற்பட்ட இடங்களில் தடவி வந்தால் மூட்டு வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment