யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டுவலி குறைய
அறிகுறிகள்:

  • மூட்டுவலி.

தேவையான பொருட்கள்:

  1. நிலக்குமிழ் இலை.
  2. விளக்கெண்ணெய்


செய்முறை:
நிலக்குமிழ் இலைகளை விளக்கெண்ணெய் விட்டு வதக்கி மூட்டுக்களின் மீது ஒத்தடம் கொடுக்க‌ மூட்டுவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment