யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டு வீக்கம் குறைய

கொய்யா இலை

அறிகுறிகள்:

  • மூட்டு வலி.
  • மூட்டு வீக்கம்.

தேவையான பொருள்கள்:

  1. கொய்யா இலை.

செய்முறை:

கொய்யா இலைகளை நன்றாக விழுது போல அரைத்து மூட்டு வீக்கத்தின் மீது பூசி வந்தால் மூட்டு வலி மற்றும் மூட்டு வீக்கம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment