யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டு வீக்கம் குறைய

இஞ்சி 


அறிகுறிகள்:

  • மூட்டு வலி.
  • மூட்டு வீக்கம்.

தேவையான பொருள்கள்:

  1. இஞ்சி சாறு.
  2. நல்லெண்ணெய்.


செய்முறை:

250 கிராம் இஞ்சி சாறில், 150 கிராம் நல்லெண்ணெய் கலந்து வலி, வீக்கம் உள்ள இடத்தில் நன்றாக  அழுத்தி தேய்த்து வந்தால் மூட்டு வீக்கம் மற்றும் மூட்டு வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment