யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டுவ‌லி குறைய


அறிகுறிகள்:

  • மூட்டுவ‌லி.

தேவையான பொருட்கள்:

  1. அஸ்வகந்தா பொடி.
  2. பால்.

செய்முறை:

அஸ்வகந்தா பொடி 5 கிராம் எடுத்து 40 மில்லி பால் சேர்த்து 160 மில்லி தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து, நீர் வற்றி பால் மட்டும் தங்கும் போது எடுத்து குடிக்க மூட்டுவ‌லி
க‌ட்டுப்ப‌டும்.

No comments:

Post a Comment