யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டு வலி குறைய

கடுகு எண்ணெய்

அறிகுறிகள்:

  • மூட்டு வலி.

தேவையான பொருட்கள்:

  1. கடுகு எண்ணெய்.
  2. விளக்கெண்ணெய்.
  3. கற்பூரம்.


செய்முறை:

கடுகு எண்ணெயுடன் 5 மடங்கு விளக்கெண்ணெய் கலந்து சிறிது கற்பூரம் சேர்த்து மூட்டு வலியின் மீது தேய்த்து வர மூட்டு வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment