யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டுவலி குறைய

கணப்பூண்டு இலை

அறிகுறிகள்:

  • மூட்டுவலி.


தேவையான பொருட்கள்:

  1. கணப்பூண்டு இலை
  2. வேப்ப எண்ணெய்.


செய்முறை:

கணப்பூண்டு இலைகளை எடுத்து வேப்ப எண்ணெய் விட்டு வதக்கி மூட்டுகளில் கட்டி வந்தால் மூட்டுவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment