யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டு வலி குறைய

ரோஸ்மேரி இலை

அறிகுறிகள்:

  • மூட்டு வலி.


தேவையான பொருள்கள்:

  1. ரோஸ்மேரி இலை.


செய்முறை:

ரோஸ்மேரி இலைகளை அரைத்து மூட்டு வலி மேல் பூசி வந்தால் மூட்டு வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment