யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 6 October 2014

மூட்டு வலி குறைய

கருநொச்சி இலை

அறிகுறிகள்:

  • மூட்டு வலி.
  • வாத வலி.

தேவையான பொருள்கள்:

  1. கருநொச்சி இலை.
  2. உப்பு.


செய்முறை:

கருநொச்சி இலைகளை நறுக்கி, உப்பு சேர்த்து வதக்கி மூட்டு வலி மற்றும் வாதவலி மேல் கட்டி வந்தால் வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment