யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டுவலி குறையஅறிகுறிகள்:

  • மூட்டுவலி.

தேவையான பொருட்கள்:

  1. கொன்றை மரப்பட்டை.


செய்முறை:

கொன்றை மரப்பட்டை கூழ் தினமும் 15 கிராம் அளவில் எடுத்து 1 மாதம் சாப்பிட‌ மூட்டுவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment