யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டு வலி குறைய

கல்யாண முருங்கை

அறிகுறிகள்:

  • மூட்டு வலி.


தேவையான பொருள்கள்:

  1. கல்யாண முருங்கை இலை.

செய்முறை:

கல்யாண முருங்கை இலைகளை வதக்கி மூட்டு மேல் கட்‌டி வந்தால் மூட்டு வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment