யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டு வலி குறைய

துளசி பூ

அறிகுறிகள்:

  • மூட்டு வலி.

தேவையான பொருள்கள்:

  1. துளசி வேர், இலை, தண்டு, பூ, விதை.
  2. பழைய வெல்லம்.


செய்முறை:

துளசியின் வேர்கள், இலைகள், தண்டு, பூக்கள், விதைகள் ஆகிய துளசியின் 5 பாகங்களையும் எடுத்து இதற்கு சம அளவு பழைய வெல்லம் சேர்த்து நன்றாக அரைத்து வலியுள்ள இடத்தில் பூசினால் மூட்டு வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment