யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டு வீக்கம் குறைய

எருக்கன் இலை

அறிகுறிகள்:

  • மூட்டு வீக்கம்.

தேவையான பொருள்கள்:

  1. எருக்கன் இலை.


செய்முறை:

எருக்கன் இலைகளை நெருப்பில் வாட்டி  மூட்டு வீக்கங்களீன் மீது வைத்து சிறிது நேரத்திற்கு கட்டி வைத்தால் வீக்கம் குறையும்

No comments:

Post a Comment