யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

கண் நோய்கள் குறைய - மஞ்சள்பொடி

மஞ்சள் 

அறிகுறிகள்:
  1. கண் நோய்கள் உண்டாதல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. மஞ்சள்.
  2. துணி.
செய்முறை:

மஞ்சளை நீரில் கலக்கி  ஒரு சுத்தமான துணியை அதில் நனைத்து, பின் வெயிலில் அதை காய வைத்து கண்களை துடைத்து வந்தால் கண் நோய்கள் வராது.

No comments:

Post a Comment