யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

கண்நோய்கள் குறைய - எள்செடி , எள்செடியின் பூ , எள்செடியின் பூ

எள்செடியின் பூ 

அறிகுறிகள்:
  1. கண் வலி.
  2. கண் நோய்கள்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. எள்செடியின் பூ
செய்முறை:

எள் செடியின் பூவை நன்கு சுத்தம் செய்து, சாப்பிட்டு வர கண்நோய்கள் குறையும்

No comments:

Post a Comment