யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 26 February 2013

பற்கள் உறுதியாக - மாதுளம் பழம்

மாதுளம் பழம்
அறிகுறிகள்:
  1. பல் வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மாதுளம் பழம்
செய்முறை :

அடிக்கடி மாதுளம் பழம் சாப்பிட்டு வந்தால் பற்கள் உறுதியாகும்.

No comments:

Post a Comment