யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 26 February 2013

பல்வலி குறைய - செவ்வாழைப்பழம்

செவ்வாழைப்பழம்
அறிகுறிகள்:
  1. பல் வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. செவ்வாழைப்பழம்
செய்முறை:

செவ்வாழைப் பழத்தை சாப்பிட்டு வந்தால் பல்வலி வராமல் தடுக்கலாம்.

No comments:

Post a Comment