யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 26 February 2013

பல்வலி குறைய- துத்தி இலை, வேர்.

துத்தி இலை
அறிகுகள்:
  1. பல்வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. துத்தி இலை, வேர்.
செய்முறை:

துத்தி இலை, வேர் இவற்றை காய்ச்சி  அந்த நீரை அடிக்கடி வாய் கொப்பளித்து வர பல்வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment