யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 26 February 2013

பல்வலி குறைய - பிரமத்தண்டு பூ , உப்பு

பிரமத்தண்டு பூ
அறிகுறிகள்:
  1. பல்வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பிரமத்தண்டு இலை, பூ, காய்.
  2. உப்பு
செய்முறை:

பிரமத்தண்டு இலை, பூ, காய் இவற்றை காய வைத்து பொடி செய்து உப்பு சேர்த்து தினமும் பல்துலக்கி வர  பல்வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment