யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 26 February 2013

பல் வலி- தான்றிக்காய்

தான்றிக்காய்
அறிகுறிகள்:
  1. பல் வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தான்றிக்காய்
செய்முறை:

தான்றிக் காய்த்தோலைக் நீரிலிட்டு வாய் கொப்பளித்து  வந்தால் பல் வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment