யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 26 February 2013

பல்வலி நீங்க- வாகை மரப்பட்டை.

வாகை மரம்
அறிகுறிகள்:
  1. பல்வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வாகை மரப்பட்டை
செய்முறை:

வாகை மரப்பட்டையை எரித்துக் கரியாக்கிப் பொடி   செய்து பல் துலக்கி வந்தால் பல்வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment