யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

கண் புகைச்சல் குறைய - சிறுகீரை , வெங்காயம் , பூண்டு

சிறுகீரை
அறிகுறிகள் :
  1. கண் புகைச்சல்.
  2. கண்காசம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சிறுகீரை
  2. மிளகு
  3. வெங்காயம்
  4. பூண்டு
  5. மஞ்சள்
செய்முறை 

சிறுகீரையுடன் மிளகு, வெங்காயம், பூண்டு, மஞ்சள் சேர்த்து சூப்பாக செய்து சாப்பிட்டால் கண் புகைச்சல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment