யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி குறைய - ஆதண்டை இலை


ஆதண்டை இலை

ஆதண்டை இலை சாறு எடுத்து நெற்றியில் பூச தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலைவலி குறைய.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. ஆதண்டை இலை.
செய்முறை:

ஆதண்டை இலைகளைப் பிழிந்து சாறு எடுத்து நெற்றிப் பொட்டில்  பூசிட  தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment