யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 12 February 2013

கபம் குறைய - குப்பைமேனி , வேப்பெண்ணெய்

வேப்பெண்ணெய்
அறிகுறிகள்:
  • கபம்
தேவையான பொருள்கள்:
  1. குப்பைமேனி
  2. வேப்பெண்ணெய்
செய்முறை:

குப்பைமேனி இலையை உலர்த்தி  தூள் செய்து வேப்பெண்ணெயில் குழைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் கபம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment