யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

த‌லைவ‌லி நீங்க‌ - மருதோன்றி

மருதோன்றி

ம‌ருதோன்றி இலை அரைத்து ப‌ற்று போட்டால் த‌லைவ‌லி நீங்கும்.

அறிகுறிகள்:
  1. த‌லைவ‌லி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. ம‌ருதோன்றி
செய்முறை:

ம‌ருதோன்றி இலையை அரைத்து நெற்றியில் ப‌ற்று போட்டால் த‌லைவ‌லி நீங்கும்.

No comments:

Post a Comment