யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலை வலி குறைய - மாதுளம் பூ

மாதுளம் பூ

மாதுளம் பூவை அரைத்து தலையில் தடவினால் தலை வலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மாதுளம் பூ.
செய்முறை:

மாதுளம் பூவை அரைத்து தலையில் தடவினால் தலை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment