யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

ஒற்றை தலைவலி குறைய - கேரட் சாறு , பீட்ரூட் சாறு.வெள்ளரிக்காய் சாறு

கேரட் சாறுபீட்ரூட் சாறுவெள்ளரிக்காய் சாறு
அறிகுறிகள்:
  • ஒற்றை தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. கேரட் சாறு
  2. வெள்ளரிக்காய் சாறு
  3. பீட்ரூட் சாறு
செய்முறை:

ஒற்றை தலைவலி ஏற்படும் போது 1 டம்ளர் கேரட் சாறில் சிறிது வெள்ளரிகாய் சாறு மற்றும் பீட்ரூட் சாறு கலந்து குடித்து வந்தால் ஒற்றை தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment