யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 26 February 2013

பல்வலி குறைய - சிவனார் வேம்பு வேர்

சிவனார் வேம்புசிவனார் வேம்பு வேர்
அறிகுறிகள்:
  1. பல்வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சிவனார் வேம்பு வேர்.
செய்முறை:

சிவனார் வேம்பின் வேரை வைத்து தினமும் பல் துலக்கி வர பல்வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment