யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 26 February 2013

பல்வலி குறைய- உப்பு , புளி

புளி
அறிகுறிகள் :
  1. பல்வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. புளி
  2. உப்பு
செய்முறை :

புளி,உப்பு எடுத்துக் கசக்கி பல்வலி உள்ள இடத்தில் தினமும் வைக்க பல்வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment