யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலைவலி குறைய- முள்ளங்கி

முள்ளங்கி

முள்ளங்கிச் சாறு  பருகி வந்தால் தலைவலி  குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. முள்ளங்கி.
செய்முறை :

முள்ளங்கிச் சாறு எடுத்துப் பருகி வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment