யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 21 February 2013

வாய்ப்புண் குறைய- நல்லெண்ணெய்

நல்லெண்ணெய்
அறிகுறிகள்:
  • வாயில், நாக்கில் புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  • நல்லெண்ணெய்
செய்முறை:

நல்லெண்ணெய் சிறிது வாயில் வைத்து கொப்பளித்து வந்தால் வாய்ப்புண் குறையும்.

No comments:

Post a Comment