யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலைவலி குறைய - இஞ்சி . நல்லெண்ணெய் , இஞ்சிச் சாறு

இஞ்சிச் சாறு

இஞ்சிச் சாறை நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி தலையில் தேய்த்து வர தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள் :
  1. தலைவலி.
தேவையானா பொருட்கள் :
  1. இஞ்சி
  2. நல்லெண்ணெய்
செய்முறை :

இஞ்சிச் சாறை நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி தினமும் தலையில் தேய்த்து வர தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment