யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

சளி குறைய - நத்தை சூரி இலை

நத்தை சூரி இலை 
அறிகுறிகள்:
  • சளி.
  • இருமல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. நத்தை சூரி இலை
செய்முறை:

நத்தை சூரி இலையை  அரைத்து சாறு பிழிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த சாறை 15 மி.லி காலை, மாலை என இரு வேளை சாப்பிட்டு வந்தால் சளி குறையும்.

No comments:

Post a Comment