யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

கண் சூடு தணிய- கருவேப்பிலை

கருவேப்பிலை 
அறிகுறிகள்:
  1. கண் எரிச்சல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. கறிவேப்பிலை மரபழங்கள்.
செய்முறை:

கறிவேப்பிலை மரபழங்களை சாப்பிட்டு வந்தால் கண்  சூடு தணியும், கண் பார்வை அதிகரிக்கும்.

No comments:

Post a Comment