யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

தலை வலி குறைய - இஞ்சி

இஞ்சி
அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. இஞ்சி
செய்முறை:

இஞ்சியைத் தட்டி வலி உள்ள இடத்தில் பற்றுப் போட தலை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment