யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

கண்ணில் கட்டி குறைய - சோற்றுக் கற்றாழை

சோற்றுக் கற்றாழை

அறிகுறிகள்:
  • கண்ணில் கட்டி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சோற்றுக் கற்றாழை
செய்முறை:

சோற்றுக் கற்றாழை தோலைச்சீவி அதன் சிறிது ஜெல்லை தண்ணிரில் கழுவி கண் இமைகளுக்கு மேலே வைத்து கட்டி 5 நிமிடம் கழித்து எடுக்க கண்ணில் கட்டி, கண் வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment